tariefnomenclatuur [Nederlands]:

0200000000 80 VLEES EN EETBARE SLACHTAFVALLEN.

AFDELING I LEVENDE DIEREN EN PRODUCTEN VAN HET DIERENRIJK.

  • 0201000000 80 : Vlees van runderen, vers of gekoeld
  • 0202000000 80 : Vlees van runderen, bevroren
  • 0203000000 80 : Vlees van varkens, vers, gekoeld of bevroren
  • 0204000000 80 : Vlees van schapen of van geiten, vers, gekoeld of bevroren
  • 0205000000 80 : Vlees van paarden, van ezels, van muildieren of van muilezels, vers, gekoeld of bevroren
  • 0206000000 80 : Eetbare slachtafvallen van runderen, van varkens, van schapen, van geiten, van paarden, van ezels, van muildieren of van muilezels, vers, gekoeld of bevroren
  • 0207000000 80 : Vlees en eetbare slachtafvallen van pluimvee (bedoeld bij post|0105), vers, gekoeld of bevroren
  • 0208000000 80 : Ander vlees en andere eetbare slachtafvallen, vers, gekoeld of bevroren
  • 0209000000 80 : Spek (ander dan doorregen spek), alsmede varkensvet en vet van gevogelte, niet gesmolten noch anderszins geëxtraheerd, vers, gekoeld, bevroren, gezouten, gepekeld, gedroogd of gerookt
  • 0210000000 80 : Vlees en eetbare slachtafvallen, gezouten, gepekeld, gedroogd of gerookt; meel en poeder van vlees of van slachtafvallen, geschikt voor menselijke consumptie