tariefnomenclatuur [Nederlands]:

9100000000 80 UURWERKEN.

AFDELING XVIII OPTISCHE INSTRUMENTEN, APPARATEN EN TOESTELLEN; INSTRUMENTEN, APPARATEN EN TOESTELLEN, VOOR DE FOTOGRAFIE EN DE CINEMATOGRAFIE; MEET-, VERIFICATIE-, CONTROLE- EN PRECISIE-INSTRUMENTEN, -APPARATEN EN -TOESTELLEN; MEDISCHE EN CHIRURGISCHE INSTRUMENTEN, APPARATEN EN TOESTELLEN; UURWERKEN; MUZIEKINSTRUMENTEN; DELEN EN TOEBEHOREN VAN DEZE INSTRUMENTEN, APPARATEN EN TOESTELLEN.

 • 9101000000 80 : Polshorloges, zakhorloges en dergelijke horloges (stophorloges daaronder begrepen), met kast van edel metaal of van metaal geplateerd met edel metaal
 • 9102000000 80 : Polshorloges, zakhorloges en dergelijke horloges (stophorloges daaronder begrepen), andere dan die bedoeld bij post|9101
 • 9103000000 80 : Wekkers en klokjes, met horloge-uurwerk
 • 9104000000 80 : Klokjes voor instrumentenborden en dergelijke klokjes, voor automobielen, voor luchtvaartuigen, voor vaartuigen of voor andere vervoermiddelen
 • 9105000000 80 : Wekkers, pendules, klokken en dergelijke artikelen met ander uurwerk dan horloge-uurwerk
 • 9106000000 80 : Tijdcontroleapparaten en tijdmeters, met uurwerk of met synchroonmotor (bijvoorbeeld controleklokken, uurstempels en tijdregistreertoestellen)
 • 9107000000 80 : Schakelklokken en andere toestellen bestemd om een mechanisme op een bepaalde tijd te doen werken, met uurwerk of met synchroonmotor
 • 9108000000 80 : Horloge-uurwerken, compleet en gemonteerd
 • 9109000000 80 : Uurwerken, compleet en gemonteerd, andere dan horloge-uurwerken
 • 9110000000 80 : Complete uurwerken, niet gemonteerd of gedeeltelijk gemonteerd (stellen onderdelen); niet-complete uurwerken, gemonteerd; onvolledige, onafgewerkte uurwerken ("ébauches")
 • 9111000000 80 : Kasten voor horloges bedoeld bij de posten|9101|en 9102, alsmede delen daarvan
 • 9112000000 80 : Kasten voor klokken, voor pendules, enz., alsmede delen daarvan
 • 9113000000 80 : Horlogebanden en delen daarvan
 • 9114000000 80 : Andere delen voor de uurwerkmakerij