tariefnomenclatuur [Nederlands]:

8900000000 80 SCHEEPVAART.

AFDELING XVII VERVOERMATERIEEL.

  • 8901000000 80 : Passagiersschepen, rondvaartboten, veerboten, vrachtschepen, aken en dergelijke schepen voor het vervoer van personen of van goederen
  • 8902000000 80 : Vissersvaartuigen; fabrieksschepen en andere schepen voor het behandelen of het conserveren van visserijproducten
  • 8903000000 80 : Jachten en andere plezier- en sportvaartuigen; roeiboten en kano's
  • 8904000000 80 : Sleepboten en duwboten
  • 8905000000 80 : Lichtschepen, pompboten, baggermolens en zandzuigers, drijvende kranen en andere schepen, waarbij het varen slechts van bijkomstige betekenis is vergeleken met de hoofdfunctie; drijvende droogdokken; boor- en werkeilanden, die al dan niet op de zeebodem geplaatst kunnen worden
  • 8906000000 80 : Andere schepen, daaronder begrepen oorlogsschepen en reddingsboten, andere dan roeiboten
  • 8907000000 80 : Ander drijvend materieel (bijvoorbeeld vlotten, tanks, caissons, aanlegsteigers, boeien, bakens)
  • 8908000000 80: Sloopschepen en ander drijvend materieel bestemd voor de sloop