tariefnomenclatuur [Nederlands]:

4700000000 80 HOUTPULP EN PULP VAN ANDERE CELLULOSEHOUDENDE VEZELSTOFFEN; PAPIER EN KARTON VOOR HET TERUGWINNEN (RESTEN EN AFVAL).

AFDELING X HOUTPULP EN PULP VAN ANDERE CELLULOSEHOUDENDE VEZELSTOFFEN; PAPIER EN KARTON VOOR HET TERUGWINNEN (RESTEN EN AFVAL); PAPIER EN KARTON, ALSMEDE ARTIKELEN DAARVAN.

  • 4701000000 80 : Houtslijp
  • 4702000000 80: Houtcellulose voor oplossingen ("dissolving grades")
  • 4703000000 80 : Natron- en sulfaat-houtcellulose, andere dan die bedoeld bij post|4702
  • 4704000000 80 : Sulfiet-houtcellulose, andere dan die bedoeld bij post|4702
  • 4705000000 80 : Houtpulp verkregen door de combinatie van een mechanische en een chemische behandeling
  • 4706000000 80 : Pulp van vezels verkregen uit teruggewonnen papier of karton (resten en afval) of van vezels van andere cellulosehoudende vezelstoffen
  • 4707000000 80 : Papier en karton voor het terugwinnen (resten en afval)