tariefnomenclatuur [Nederlands]:

7500000000 80 NIKKEL EN WERKEN VAN NIKKEL.

AFDELING XV ONEDELE METALEN EN WERKEN DAARVAN.