tariefnomenclatuur [Nederlands]:

6900000000 80 KERAMISCHE PRODUCTEN.

AFDELING XIII WERKEN VAN STEEN, VAN GIPS, VAN CEMENT, VAN ASBEST, VAN MICA EN VAN DERGELIJKE STOFFEN; KERAMISCHE PRODUCTEN; GLAS EN GLASWERK.

 • 6901000000 10: I. PRODUCTEN VAN DIATOMEEËNAARDE OF VAN DERGELIJKE KIEZELAARDEN EN VUURVASTE PRODUCTEN
 • 6901000000 80: Stenen, tegels en andere keramische voorwerpen van diatomeeënaarde (bijvoorbeeld kiezelgoer, bergmeel, diatomiet) of van dergelijke kiezelaarden
 • 6902000000 80 : Vuurvaste stenen en tegels en dergelijke vuurvaste keramische vormstukken, voor constructiedoeleinden, andere dan van diatomeeënaarde of van dergelijke kiezelaarden
 • 6903000000 80 : Andere vuurvaste keramische voorwerpen (bijvoorbeeld retorten, smeltkroezen, moffels, mondstukken, stoppen, dragers, schuitjes, pijpen, buizen, hulzen, staafjes), andere dan van diatomeeënaarde of van dergelijke kiezelaarden
 • 6904000000 10: II. ANDERE KERAMISCHE PRODUCTEN
 • 6904000000 80 : Baksteen, vloerstroken (hourdis), balkbekleding en dergelijke keramische artikelen
 • 6905000000 80 : Dakpannen, elementen voor schoorstenen, rookkanalen, bouwkundige ornamenten en ander bouwmateriaal, van keramische stoffen
 • 6906000000 80 : Buizen en goten, alsmede hulpstukken daarvoor, van keramische stoffen
 • 6907000000 80 : Plavuizen, vloer- en wandtegels, verglaasd noch geglazuurd, van keramische stoffen; blokjes en dergelijke artikelen voor mozaïeken, verglaasd noch geglazuurd, van keramische stoffen, ook indien op een drager
 • 6908000000 80 : Plavuizen, vloer- en wandtegels, verglaasd of geglazuurd, van keramische stoffen; blokjes en dergelijke artikelen voor mozaïeken, verglaasd of geglazuurd, van keramische stoffen, ook indien op een drager
 • 6909000000 80 : Apparaten en artikelen, voor chemisch of ander technisch gebruik, van keramische stoffen; troggen, bakken en dergelijke bergingsmiddelen, voor het landbouwbedrijf, van keramische stoffen; kruiken en dergelijke bergingsmiddelen, voor vervoer of voor verpakking, van keramische stoffen
 • 6910000000 80 : Gootstenen, wasbakken, zuilen voor wasbakken, badkuipen, bidets, closetpotten, stortbakken, urinoirs en dergelijke artikelen voor sanitair gebruik, bestemd om blijvend te worden bevestigd, van keramische stoffen
 • 6911000000 80 : Vaatwerk, andere huishoudelijke artikelen en toiletartikelen, van porselein
 • 6912000000 80 : Vaatwerk, andere huishoudelijke artikelen en toiletartikelen, van keramische stoffen, andere dan porselein
 • 6913000000 80 : Beeldjes en andere versieringsvoorwerpen, van keramische stoffen
 • 6914000000 80 : Andere werken van keramische stoffen