tariefnomenclatuur [Nederlands]:

2200000000 80 DRANKEN, ALCOHOLHOUDENDE VLOEISTOFFEN EN AZIJN.

AFDELING IV PRODUCTEN VAN DE VOEDSELINDUSTRIE; DRANKEN, ALCOHOLHOUDENDE VLOEISTOFFEN EN AZIJN; TABAK EN TOT VERBRUIK BEREIDE TABAKSSURROGATEN.

  • 2201000000 80 : Water, natuurlijk of kunstmatig mineraalwater en spuitwater daaronder begrepen, zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, noch gearomatiseerd; ijs en sneeuw
  • 2202000000 80 : Water, mineraalwater en spuitwater daaronder begrepen, met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, dan wel gearomatiseerd, alsmede andere alcoholvrije dranken, andere dan de vruchten- en groentesappen bedoeld bij post|2009
  • 2203000000 80 : Bier van mout
  • 2204000000 80 : Wijn van verse druiven, wijn waaraan alcohol is toegevoegd daaronder begrepen; druivenmost, andere dan die bedoeld bij post|2009
  • 2205000000 80 : Vermout en andere wijn van verse druiven, bereid met aromatische planten of met aromatische stoffen
  • 2206000000 80 : andere gegiste dranken (bijvoorbeeld appelwijn, perenwijn, honingdrank); mengsels van gegiste dranken en mengsels van gegiste dranken met alcoholvrije dranken, elders genoemd noch elders onder begrepen
  • 2207000000 80 : Ethylalcohol, niet gedenatureerd, met een alcoholvolumegehalte van 80|%|vol of meer; ethylalcohol en gedistilleerde dranken, gedenatureerd, ongeacht het gehalte
  • 2208000000 80 : Ethylalcohol, niet gedenatureerd, met een alcoholvolumegehalte van minder dan 80|%|vol; gedistilleerde dranken, likeuren en andere dranken die gedistilleerde alcohol bevatten
  • 2209000000 80 : Tafelazijn, natuurlijke of verkregen uit azijnzuur