werkend met fluorescerende tekens in een rechthoekige vacuüm behuizing van glas. De tekens zijn aangebracht op een raster en zijn gegroepeerd in een vijftal diagonaal gescheiden segmenten, die zijn aangebracht op een gedrukte schakeling. Uit de behuizing komen een eenentwintigtal contactpunten, gegroepeerd in drie groepen, te weten twee groepen van twee contactpunten met daartussen één groep van zeventien contactpunten. Het geheel heeft zonder uitstekende delen de afmetingen (HxBxL) van ongeveer 6x29x74 mm.

Nomenclatuurcode:

AFDELING XVI MACHINES, TOESTELLEN EN ELEKTROTECHNISCH MATERIEEL, ALSMEDE DELEN DAARVAN; TOESTELLEN VOOR HET OPNEMEN OF HET WEERGEVEN VAN GELUID, VOOR HET OPNEMEN OF HET WEERGEVEN VAN BEELDEN EN GELUID VOOR TELEVISIE, ALSMEDE DELEN EN TOEBEHOREN VAN DEZE TOESTELLEN.

8500000000 80 ELEKTRISCHE MACHINES, APPARATEN, UITRUSTINGSSTUKKEN, ALSMEDE DELEN DAARVAN; TOESTELLEN VOOR HET OPNEMEN OF HET WEERGEVEN VAN GELUID, TOESTELLEN VOOR HET OPNEMEN OF HET WEERGEVEN VAN BEELDEN EN GELUID VOOR TELEVISIE, ALSMEDE DELEN EN TOEBEHOREN VAN DEZE TOESTELLEN.

8540000000 80 Elektronenbuizen met verhitte kathode, met koude kathode of met fotokathode (bijvoorbeeld luchtledige of met damp of met gas gevulde buizen, kwikdampgelijkrichtbuizen, kathodestraalbuizen, buizen voor televisiecamera's), andere dan die bedoeld bij post|8539.

8540890000 80 andere.
8540890092 80 Vacuümfluorescentie-afleesbuizen.

 

Motivering voor de indeling:
De indeling is vastgesteld op basis van de algemene regels 1 en 6 voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur en de tekst van de GN-codes 8540, 8540 89 en 8540 89 00.
BTI-referentie:
NLRTD-2006-001581.
Land van afgifte:
Nederland.
Datum aanvang geldigheid:
.
Datum einde geldigheid:
2011-12-31.
Taal:
Nederlands.
Plaats van afgifte:
Rotterdam.
Naam en adres:
Belastingdienst/Douane Rotterdam/ kantoor Laan op Zuid Laan op Zuid 45 Postbus 50966 3007 BJ Rotterdam.

Nationale sleutelwoorden:

 

  • Google+
  • Twitter
  • Facebook