ongeveer 28 kg, bestemd als grondstof voor de voedselindustrie o.a. als babyvoeding.

Nomenclatuurcode:

AFDELING III VETTEN EN OLIËN (DIERLIJKE EN PLANTAARDIGE) EN DISSOCIATIEPRODUCTEN DAARVAN; BEWERKT SPIJSVET; WAS VAN DIERLIJKE OF VAN PLANTAARDIGE OORSPRONG.

1500000000 80 VETTEN EN OLIËN (DIERLIJKE EN PLANTAARDIGE) EN DISSOCIATIEPRODUCTEN DAARVAN; BEWERKT SPIJSVET; WAS VAN DIERLIJKE OF VAN PLANTAARDIGE OORSPRONG.

1504000000 80 Vetten en oliën, van vis of van zeezoogdieren, alsmede fracties daarvan, ook indien geraffineerd, doch niet chemisch gewijzigd.

1504200000 80 vetten en oliën van vis, alsmede fracties daarvan, andere dan oliën uit vislevers.
1504209000 80 andere.

 

Motivering voor de indeling:
Toepassing algemene regels 1 en 6 voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur en de tekst van de G.N. code 1504, 1504 20 en 1504 2090.
BTI-referentie:
NLRTD-2005-002735.
Land van afgifte:
Nederland.
Datum aanvang geldigheid:
.
Datum einde geldigheid:
2011-12-04.
Taal:
Nederlands.
Plaats van afgifte:
Rotterdam.
Naam en adres:
Belastingdienst/Douane Rotterdam kantoor Rotterdam Laan op Zuid Laan op Zuid 45 Postbus 50966 3007 BJ Rotterdam.

Nationale sleutelwoorden:

 

  • Google+
  • Twitter
  • Facebook