opgave- bestaande uit voornamelijk diverse natuurlijke schimmels. Het product wordt gebruikt als grondverbeteraar en bevordert hierdoor de plantengroei. Verpakt per 1 kg in een kartonnen doos.

Nomenclatuurcode:

AFDELING VI PRODUCTEN VAN DE CHEMISCHE EN VAN DE AANVERWANTE INDUSTRIEËN.

3000000000 80 FARMACEUTISCHE PRODUCTEN.

3002000000 80 Menselijk bloed; dierlijk bloed bereid voor therapeutisch of profylactisch gebruik of voor het stellen van diagnosen; sera van geïmmuniseerde dieren of personen, alsmede andere bloedfracties en immunologische producten, ook indien gewijzigd, al dan niet verkregen door middel van biotechnologische processen; vaccins, toxinen, culturen van micro-organismen (andere dan gist) en dergelijke producten.

3002900000 80 andere.
3002905000 80 culturen van micro-organismen.

 

Motivering voor de indeling:
De indeling is vastgesteld op basis van de algemene regels 1 en 6 voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur en de tekst van de GN-codes 3002, 3002 90 en 3002 90 50. Monsters zijn rechtstreeks door rechthebbende bij het laboratorium aangeleverd, heronderzocht dd. 8 maart 2006 en bekend onder nummer 19087 N 05.
BTI-referentie:
NLRTD-2006-003583.
Land van afgifte:
Nederland.
Datum aanvang geldigheid:
.
Datum einde geldigheid:
2012-02-12.
Taal:
Nederlands.
Plaats van afgifte:
Rotterdam.
Naam en adres:
Belastingdienst/Douane Rotterdam kantoor Rotterdam Laan op Zuid Laan op Zuid 45 Postbus 50966 3007 BJ Rotterdam.

Nationale sleutelwoorden:

 

  • Google+
  • Twitter
  • Facebook