op rollen, vervaardigd door het mouleren van lage dichtheidspolyethyleen. De nestmatten zijn specifiek ontwikkeld voor legnesten van kippen waarvan zij een essentieel onderdeel vormen. Zij hebben een open structuur om de nodige hygiëne te verzekeren. De elasticiteit en de vorm van de sprieten (groepering per zes) zorgen voor onbevuilde en breukloze afvoer van de eieren naar de eiercollector. De sprieten zijn dik en afgerond ten behoeve van het comfort van de kippen. De spriethoogte is 14 tot 20 mm. De nestmatten worden uitsluitend aangeboden in kastanjebruin of groen. De matten hebben een open rug zodat het vuil door de mat gaat en het ei proper uit het nest rolt. De matten zijn voldoende duurzaam om gedurende de gehele economische levensduur van de legnesten mee te gaan.

Nomenclatuurcode:

AFDELING XVI MACHINES, TOESTELLEN EN ELEKTROTECHNISCH MATERIEEL, ALSMEDE DELEN DAARVAN; TOESTELLEN VOOR HET OPNEMEN OF HET WEERGEVEN VAN GELUID, VOOR HET OPNEMEN OF HET WEERGEVEN VAN BEELDEN EN GELUID VOOR TELEVISIE, ALSMEDE DELEN EN TOEBEHOREN VAN DEZE TOESTELLEN.

8400000000 80 KERNREACTOREN, STOOMKETELS, MACHINES, TOESTELLEN EN MECHANISCHE WERKTUIGEN, ALSMEDE DELEN DAARVAN.

8436000000 80 Andere machines en toestellen voor de landbouw, de tuinbouw, de bosbouw, de pluimveeteelt of de bijenteelt, kiemkasten met mechanische of met thermische uitrusting, alsmede broedmachines en kunstmoeders voor de pluimveeteelt.

8436910000 10 delen.

 

Motivering voor de indeling:
De algemene regels 1 en 6 voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur. De bewoordingen van de GN codes 8436 en 8436 91 00. De Toelichtingen GS op tariefpost 8436.
BTI-referentie:
BED.T. 245.392.
Land van afgifte:
Koninkrijk België.
Datum aanvang geldigheid:
.
Datum einde geldigheid:
2011-12-18.
Taal:
Nederlands.
Plaats van afgifte:
Brussel.
Naam en adres:
Centrale Administratie der Douane en Accijnzen North Galaxy Toren A Koning Albert II laan 33 bus 37 1030 BRUSSEL.

Nationale sleutelwoorden:

 

  • Google+
  • Twitter
  • Facebook