versierd of op andere wijze bewerkt, doch niet gebeeldhouwd, met een nettogewicht van 10 kg of meer.

Nomenclatuurcode:

AFDELING XIII WERKEN VAN STEEN, VAN GIPS, VAN CEMENT, VAN ASBEST, VAN MICA EN VAN DERGELIJKE STOFFEN; KERAMISCHE PRODUCTEN; GLAS EN GLASWERK.

6800000000 80 WERKEN VAN STEEN, VAN GIPS, VAN CEMENT, VAN ASBEST, VAN MICA EN VAN DERGELIJKE STOFFEN.

6802000000 80 Werken van steen (andere dan leisteen), bewerkte steen daaronder begrepen, andere dan bedoeld bij post|6801; blokjes en dergelijke artikelen voor mozaïeken, van natuursteen (leisteen daaronder begrepen), ook indien op een drager; korrels, splinters (scherven) en poeder, van natuursteen (leisteen daaronder begrepen), kunstmatig gekleurd.

6802930000 80 van graniet.
6802931000 80 gepolijst, versierd of op andere wijze bewerkt, doch niet gebeeldhouwd, met een nettogewicht van 10|kg of meer.

 

Motivering voor de indeling:
De algemene regels 1 en 6 voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur en de tekst van post 6802, van GS-code 6802 93 en van GN-code 6802 9310. GN-toelichtingen bij code 6802 9310
BTI-referentie:
BED.T.274.938.
Land van afgifte:
Koninkrijk België.
Datum aanvang geldigheid:
.
Datum einde geldigheid:
2018-03-18.
Taal:
Nederlands.
Plaats van afgifte:
Brussel.
Naam en adres:
Algemene Administratie der douane en accijnzen North Galaxy Koning Albert II-laan 33 1030 Brussel.

Nationale sleutelwoorden:

 

  • Google+
  • Twitter
  • Facebook