MACHINES, TOESTELLEN EN ELEKTROTECHNISCH MATERIEEL, ALSMEDE DELEN DAARVAN; TOESTELLEN VOOR HET OPNEMEN OF HET WEERGEVEN VAN GELUID,

van een katalysator in een behuizing van roestvrij staal, ontworpen voor inbouw in het uitlaatsysteem van motorvoertuigen. Het geheel heeft een platte vorm en is voorzien van aansluitingen.

Nomenclatuurcode:

AFDELING XVI MACHINES, TOESTELLEN EN ELEKTROTECHNISCH MATERIEEL, ALSMEDE DELEN DAARVAN; TOESTELLEN VOOR HET OPNEMEN OF HET WEERGEVEN VAN GELUID, VOOR HET OPNEMEN OF HET WEERGEVEN VAN BEELDEN EN GELUID VOOR TELEVISIE, ALSMEDE DELEN EN TOEBEHOREN VAN DEZE TOESTELLEN.

8400000000 80 KERNREACTOREN, STOOMKETELS, MACHINES, TOESTELLEN EN MECHANISCHE WERKTUIGEN, ALSMEDE DELEN DAARVAN.

8421000000 80 Centrifuges, centrifugaaldrogers daaronder begrepen; toestellen voor het filtreren of zuiveren van vloeistoffen of van gassen.

8421390000 80 andere.
8421396000 10 toestellen voor het filtreren of zuiveren van andere gassen.

 

Motivering voor de indeling:
- Algemene regels 1 en 6 voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur - Aantekening 2 e) op Afdeling XVII - Bewoordingen van post 8421 en van de onderverdelingen 8421 39 en 8421 3960
BTI-referentie:
BED.T.245.951.
Land van afgifte:
Koninkrijk België.
Datum aanvang geldigheid:
.
Datum einde geldigheid:
2012-01-29.
Taal:
Nederlands.
Plaats van afgifte:
Brussel.
Naam en adres:
Centrale Administratie der douane en accijnzen North Galaxy Koning Albert II-laan 33, bus 37 1030 Brussel.

Nationale sleutelwoorden:

 

  • Google+
  • Twitter
  • Facebook
  • Pin it

 

MACHINES, TOESTELLEN EN ELEKTROTECHNISCH MATERIEEL, ALSMEDE DELEN DAARVAN; TOESTELLEN VOOR HET OPNEMEN OF HET WEERGEVEN VAN GELUID,