paprika en uien, geregen op een houten stokje. Het totale vleesgehalte bedraagt 43,6%. De shasliks zijn per 9 stuks verpakt op een kunststof schaal en 4 schalen in een doos.

Nomenclatuurcode:

AFDELING IV PRODUCTEN VAN DE VOEDSELINDUSTRIE; DRANKEN, ALCOHOLHOUDENDE VLOEISTOFFEN EN AZIJN; TABAK EN TOT VERBRUIK BEREIDE TABAKSSURROGATEN.

1600000000 80 BEREIDINGEN VAN VLEES, VAN VIS, VAN SCHAALDIEREN, VAN WEEKDIEREN OF VAN ANDERE ONGEWERVELDE WATERDIEREN.

1602000000 80 Andere bereidingen en conserven, van vlees, van slachtafvallen of van bloed.

1602320000 80 van hanen of van kippen.
1602323000 80 25|of meer doch minder dan 57|gewichtspercenten vlees of slachtafvallen, van pluimvee, bevattend.

 

Motivering voor de indeling:
De indeling is vastgesteld op basis van de algemene regels 1 en 6 voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur, aantekening 2 op hoofdstuk 16 en de tekst van de GN-codes 1602, 1602 32 en 1602 3230. Monsters zijn rechtstreeks door rechthebbende bij het laboratorium aangeleverd, onderzocht dd. 27 oktober 2005 en bekend onder nummer 14445 E 05.
BTI-referentie:
NLRTD-2005-002676.
Land van afgifte:
Nederland.
Datum aanvang geldigheid:
.
Datum einde geldigheid:
2012-01-23.
Taal:
Nederlands.
Plaats van afgifte:
Rotterdam.
Naam en adres:
Belastingdienst/ Douane Rotterdam/ kantoor Rotterdam Laan op Zuid Laan op Zuid 45 3072 DB Rotterdam.

Nationale sleutelwoorden:

 

  • Google+
  • Twitter
  • Facebook