opgemaakt voor de verkoop in het klein, bestaande uit : * een behuizing voor inbouw in het dashboard van een voertuig - (afmetingen 180 x 50 x 160mm.) - met een DVD-mechanisme, een gemotoriseerd scherm (inklapbaar) en een klein scherm. * een behuizing ( 180 x 140 x 30 ) voor inbouw in een autovoertuig, bevattende een radioontvanger, een GPS ontvanger, een verkeersinformatie-ontvanger, een gyroscoop en een versnellingssensor. * een GPS-antenne * een DVD met een Europese wegenkaart- en plaatinformatie. (overeenkomstig aantekening 6 op hoofdstuk 85, afzonderlijk in te delen onder post 8524) Het DVD-mechanisme dient voor het lezen van de DVD met de wegenkaart- en plaatsinformatie,CD's en DVD's. Het systeem is uitgerust met een elektronische assemblage voor het verwerken van de wegenkaart- en locatie informatie van de DVD en informatie van satellieten (GPS). De navigatiefunctie van het systeem bepaalt het wezenlijk karakter van het systeem

Nomenclatuurcode:

AFDELING XVI MACHINES, TOESTELLEN EN ELEKTROTECHNISCH MATERIEEL, ALSMEDE DELEN DAARVAN; TOESTELLEN VOOR HET OPNEMEN OF HET WEERGEVEN VAN GELUID, VOOR HET OPNEMEN OF HET WEERGEVEN VAN BEELDEN EN GELUID VOOR TELEVISIE, ALSMEDE DELEN EN TOEBEHOREN VAN DEZE TOESTELLEN.

8500000000 80 ELEKTRISCHE MACHINES, APPARATEN, UITRUSTINGSSTUKKEN, ALSMEDE DELEN DAARVAN; TOESTELLEN VOOR HET OPNEMEN OF HET WEERGEVEN VAN GELUID, TOESTELLEN VOOR HET OPNEMEN OF HET WEERGEVEN VAN BEELDEN EN GELUID VOOR TELEVISIE, ALSMEDE DELEN EN TOEBEHOREN VAN DEZE TOESTELLEN.

8526000000 80 Radartoestellen, toestellen voor radionavigatie en toestellen voor radioafstandsbediening.

8526910000 80 toestellen voor radionavigatie.
8526918000 80 andere.
8526918090 80 andere.

 

Motivering voor de indeling:
- Algemene regels 1 en 6 voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur. - Bewoording van post 8526 en van de onderverdelingen 8526 91 en 8526 9180 en van Taric-code 8526 9180 90 - Aantekening 3 op Afdeling XVI.
BTI-referentie:
BED.T.246.014.
Land van afgifte:
Koninkrijk België.
Datum aanvang geldigheid:
.
Datum einde geldigheid:
2012-01-31.
Taal:
Nederlands.
Plaats van afgifte:
Brussel.
Naam en adres:
Centrale Administratie der douane en accijnzen North Galaxy Koning Albert II-laan 33, bus 37 1030 Brussel.

Nationale sleutelwoorden:

 

  • Google+
  • Twitter
  • Facebook