1 kg., gevuld met tomaten, op andere wijze bereid of verduurzaamd dan in azijn of azijnzuur, met een gehalte aan droge stof van 29.8 gewichtsprocenten. De tomaten zijn bestemd voor menselijke consumptie. De blikken worden verpakt in dozen van 24 stuks.

Nomenclatuurcode:

AFDELING IV PRODUCTEN VAN DE VOEDSELINDUSTRIE; DRANKEN, ALCOHOLHOUDENDE VLOEISTOFFEN EN AZIJN; TABAK EN TOT VERBRUIK BEREIDE TABAKSSURROGATEN.

2000000000 80 BEREIDINGEN VAN GROENTEN, VAN VRUCHTEN EN VAN ANDERE PLANTENDELEN.

2002000000 80 Tomaten, op andere wijze bereid of verduurzaamd dan in azijn of azijnzuur.

2002900000 80 andere.
2002903900 80 in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van niet meer dan 1|kg.

 

Motivering voor de indeling:
De indeling is vastgesteld op basis van de algemene regels 1 en 6 voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur, aantekening 4 op hoofdstuk 20 en de tekst van de GN-codes 2002, 2002 90 en 2020 90 39. Laboratoriumonderzoek dd. 25 november 2005, met kenmerk A944.5.077, bekend onder nummer 17737 V 05.
BTI-referentie:
NLRTD-2006-000212.
Land van afgifte:
Nederland.
Datum aanvang geldigheid:
.
Datum einde geldigheid:
2012-01-17.
Taal:
Nederlands.
Plaats van afgifte:
Rotterdam.
Naam en adres:
Belastingdienst/Douane Rotterdam/ kantoor Rotterdam Laan op Zuid Laan op Zuid 45 Postbus 50966 3007 BJ Rotterdam.

Nationale sleutelwoorden:

 

  • Google+
  • Twitter
  • Facebook
  • Pin it

 

PRODUCTEN VAN DE VOEDSELINDUSTRIE; DRANKEN, ALCOHOLHOUDENDE VLOEISTOFFEN EN AZIJN; TABAK EN TOT VERBRUIK BEREIDE TABAKSSURROGATEN >