(LCD). Het scherm geeft een aantal verlichte mededelingen weer. Hieronder bevinden zich: - drie tekenbestandelen, met een hoogte en breedte van 7,4x4,8 millimeter die uit zeven elementen bestaan; - een element in de vorm van een ronde punt tussen twee van de hiervoor genoemde drie tekenbestanddelen; - elementen in de vorm van een grafische voorstelling, een rond gebogen pijl, een bliksemschicht, een batterij, een liggend streepje, een V, de aanduidingen "HOLD", "Hz" en "ACDC". Het scherm van het signaalbord is afgedekt met een glazen plaatje en aan één lengtezijde voorzien van achttien contactpunten. Het signaalbord werkt met een voltage van maximaal 5,0 volt. Het geheel heeft een maximale breedte, dikte en lengte, zonder uitstulpingen en contactpunten, van ongeveer 23,3x2,05x29,4 millimeter.

Nomenclatuurcode:

AFDELING XVI MACHINES, TOESTELLEN EN ELEKTROTECHNISCH MATERIEEL, ALSMEDE DELEN DAARVAN; TOESTELLEN VOOR HET OPNEMEN OF HET WEERGEVEN VAN GELUID, VOOR HET OPNEMEN OF HET WEERGEVEN VAN BEELDEN EN GELUID VOOR TELEVISIE, ALSMEDE DELEN EN TOEBEHOREN VAN DEZE TOESTELLEN.

8500000000 80 ELEKTRISCHE MACHINES, APPARATEN, UITRUSTINGSSTUKKEN, ALSMEDE DELEN DAARVAN; TOESTELLEN VOOR HET OPNEMEN OF HET WEERGEVEN VAN GELUID, TOESTELLEN VOOR HET OPNEMEN OF HET WEERGEVEN VAN BEELDEN EN GELUID VOOR TELEVISIE, ALSMEDE DELEN EN TOEBEHOREN VAN DEZE TOESTELLEN.

8531000000 80 Elektrische toestellen voor hoorbare of voor zichtbare signalen (bijvoorbeeld bellen, sirenes, signaalborden, alarmtoestellen tegen diefstal of brand), andere dan die bedoeld bij de posten|8512|en 8530.

8531200000 80 signaalborden voorzien van elementen met vloeibare kristallen (lcd) of van luminescentiedioden (led).
8531209500 80 andere.
8531209590 80 andere.

 

Motivering voor de indeling:
De indeling is vastgesteld op basis van de algemene regels 1 en 6 voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur en de tekst van de GN-codes 8531, 8531 20 en 8531 20 95.
BTI-referentie:
NLRTD-2006-001593.
Land van afgifte:
Nederland.
Datum aanvang geldigheid:
.
Datum einde geldigheid:
2011-12-31.
Taal:
Nederlands.
Plaats van afgifte:
Rotterdam.
Naam en adres:
Belastingdienst/ Douane Rotterdam/ kantoor Rotterdam Laan op zuid Laan op Zuid 45 3072 DB Rotterdam.

Nationale sleutelwoorden:

 

  • Google+
  • Twitter
  • Facebook