aangeboden als een assortiment voor de verkoop in het klein in één verpakking, bestaande uit onder andere: - 1 "hoofdeenheid"; - 1 afstandsbediening; - 1 bewegingssensor; - 2 deur-/venstercontacten; - 1 contactdoos. Het elektrisch werkend systeem, dat de alarmsignalen doorgeeft aan een telefoon, wordt aangeboden tezamen met een camera-bewakingssysteem waarvoor separaat een BTI is afgegeven met referentie NL-RTD-2005-002853.

Nomenclatuurcode:

AFDELING XVI MACHINES, TOESTELLEN EN ELEKTROTECHNISCH MATERIEEL, ALSMEDE DELEN DAARVAN; TOESTELLEN VOOR HET OPNEMEN OF HET WEERGEVEN VAN GELUID, VOOR HET OPNEMEN OF HET WEERGEVEN VAN BEELDEN EN GELUID VOOR TELEVISIE, ALSMEDE DELEN EN TOEBEHOREN VAN DEZE TOESTELLEN.

8500000000 80 ELEKTRISCHE MACHINES, APPARATEN, UITRUSTINGSSTUKKEN, ALSMEDE DELEN DAARVAN; TOESTELLEN VOOR HET OPNEMEN OF HET WEERGEVEN VAN GELUID, TOESTELLEN VOOR HET OPNEMEN OF HET WEERGEVEN VAN BEELDEN EN GELUID VOOR TELEVISIE, ALSMEDE DELEN EN TOEBEHOREN VAN DEZE TOESTELLEN.

8531000000 80 Elektrische toestellen voor hoorbare of voor zichtbare signalen (bijvoorbeeld bellen, sirenes, signaalborden, alarmtoestellen tegen diefstal of brand), andere dan die bedoeld bij de posten|8512|en 8530.

8531100000 80 alarmtoestellen tegen diefstal, brandalarmtoestellen en dergelijke toestellen.
8531103000 80 van de soort gebruikt voor gebouwen.

 

Motivering voor de indeling:
Toepassing van de algemene regels 1, 3b en 6 voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur, alsmede de tekst van de G.N. codes 8531, 8531 10 en 8531 1030.
BTI-referentie:
NLRTD-2005-002828.
Land van afgifte:
Nederland.
Datum aanvang geldigheid:
.
Datum einde geldigheid:
2011-11-16.
Taal:
Nederlands.
Plaats van afgifte:
Rotterdam.
Naam en adres:
Belastingdienst/Douane Rotterdam kantoor Rotterdam Laan op Zuid Laan op Zuid 45 Postbus 50966 3007 BJ Rotterdam.

Nationale sleutelwoorden:

 

  • Google+
  • Twitter
  • Facebook