bestaande uit gefossiliceerde zeevogelmest. Het pruduct bevat fosfaten, calciumverbindingen en verbindingen van sporenelementen en wordt verpakt in zakken van ongeveer 25 kg.

Nomenclatuurcode:

AFDELING VI PRODUCTEN VAN DE CHEMISCHE EN VAN DE AANVERWANTE INDUSTRIEËN.

3100000000 80 MESTSTOFFEN.

3101000000 80 Meststoffen van dierlijke of van plantaardige oorsprong, ook indien onderling vermengd of chemisch behandeld; meststoffen verkregen door vermenging of chemische behandeling van dierlijke of plantaardige producten.

 

Motivering voor de indeling:
De indeling is vastgesteld op basis van de algemene regels 1 en 6 voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur en de tekst van de GN-codes 3101, 3101 00 en 3101 0000. Monsters zijn rechtstreeks door rechthebbende bij het laboratorium aangeleverd, onderzocht dd. 20 december 2005 en bekend onder nummer 19085 K 05.
BTI-referentie:
NLRTD-2006-000353.
Land van afgifte:
Nederland.
Datum aanvang geldigheid:
.
Datum einde geldigheid:
2012-02-12.
Taal:
Nederlands.
Plaats van afgifte:
Rotterdam.
Naam en adres:
Belastingdienst/Douane Rotterdam kantoor Rotterdam Laan op Zuid Laan op Zuid 45 Postbus 50966 3007 BJ Rotterdam.

Nationale sleutelwoorden:

 

  • Google+
  • Twitter
  • Facebook