uit een digitaal werkend systeem samengesteld uit een moederbord met processor, RAM geheugen en harde schijf en LCD scherm (en) die via de "touch screen" methode als invoereenheid worden bediend om vervolgens de aldus of via een computernetwerk ingebrachte en verwerkte gegevens via hetzelfde scherm te kunnen weergeven (uitvoereenheid). Het betreft een elektronisch reserveringssysteem waarbij gebruikt wordt gemaakt van pictogrammen voor de benutting van vergaderzalen en andere gemeenschappelijke ruimten. Het vereenvoudigt het beheer en het vinden van vrije vergaderruimten.

Nomenclatuurcode:

AFDELING XVI MACHINES, TOESTELLEN EN ELEKTROTECHNISCH MATERIEEL, ALSMEDE DELEN DAARVAN; TOESTELLEN VOOR HET OPNEMEN OF HET WEERGEVEN VAN GELUID, VOOR HET OPNEMEN OF HET WEERGEVEN VAN BEELDEN EN GELUID VOOR TELEVISIE, ALSMEDE DELEN EN TOEBEHOREN VAN DEZE TOESTELLEN.

8400000000 80 KERNREACTOREN, STOOMKETELS, MACHINES, TOESTELLEN EN MECHANISCHE WERKTUIGEN, ALSMEDE DELEN DAARVAN.

8471000000 80 Automatische gegevensverwerkende machines en eenheden daarvoor; magnetische en optische lezers, machines voor het in gecodeerde vorm op dragers overzetten van gegevens en machines voor het verwerken van die gegevens, elders genoemd noch elders onder begrepen.

8471410000 10 andere automatische gegevensverwerkende machines.

 

Motivering voor de indeling:
- Algemene regels 1 en 6 voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur - Bewoordingen van post 8471 en van de onderverdelingen 8471 41 en 8471 4100 - Aantekening 5 B op hoofdstuk 84
BTI-referentie:
BED.T.245.866.
Land van afgifte:
Koninkrijk België.
Datum aanvang geldigheid:
.
Datum einde geldigheid:
2012-01-26.
Taal:
Nederlands.
Plaats van afgifte:
Brussel.
Naam en adres:
Centrale Administratie der douane en accijnzen North Galaxy Koning Albert II-laan 33, bus 37 1030 Brussel.

Nationale sleutelwoorden:

 

  • Google+
  • Twitter
  • Facebook