(LCD). Het scherm geeft een aantal verlichte mededelingen weer. Hieronder bevinden zich: - een zestal tekenbestanddelen, die verschillende tekens kunnen weergeven, uitgevoerd met een hoogte en breedte van 9,0 en 5,0 millimeter, bestaande uit veertien elementen; - een tekenbestanddeel, dat verschillende teken kan weergeven, uitgevoerd met een hoogte en breedte van 6,4 en 4,0 millimeter; - een tekenbestanddeel, dat het cijfer 1 kan weergeven, bestaande uit drie elementen; - de aanduidingen "CREUSE", "NORMALE", "PLEINE", "POINTE", "kVA", "kWh", "BLEU", "BLANC" en "ROUGE". Het scherm van het signaalbord is afgedekt met een glazen plaatje en aan één lengtezijde voorzien van zesendertig contactpunten. Het signaalbord werkt met een voltage van maximaal 4,3 volt. Het geheel heeft een maximale breedte, dikte en lengte, zonder uitstulpingen en contactpunten, van ongeveer 24,5x2,85x60,0 millimeter.

Nomenclatuurcode:

AFDELING XVI MACHINES, TOESTELLEN EN ELEKTROTECHNISCH MATERIEEL, ALSMEDE DELEN DAARVAN; TOESTELLEN VOOR HET OPNEMEN OF HET WEERGEVEN VAN GELUID, VOOR HET OPNEMEN OF HET WEERGEVEN VAN BEELDEN EN GELUID VOOR TELEVISIE, ALSMEDE DELEN EN TOEBEHOREN VAN DEZE TOESTELLEN.

8500000000 80 ELEKTRISCHE MACHINES, APPARATEN, UITRUSTINGSSTUKKEN, ALSMEDE DELEN DAARVAN; TOESTELLEN VOOR HET OPNEMEN OF HET WEERGEVEN VAN GELUID, TOESTELLEN VOOR HET OPNEMEN OF HET WEERGEVEN VAN BEELDEN EN GELUID VOOR TELEVISIE, ALSMEDE DELEN EN TOEBEHOREN VAN DEZE TOESTELLEN.

8531000000 80 Elektrische toestellen voor hoorbare of voor zichtbare signalen (bijvoorbeeld bellen, sirenes, signaalborden, alarmtoestellen tegen diefstal of brand), andere dan die bedoeld bij de posten|8512|en 8530.

8531200000 80 signaalborden voorzien van elementen met vloeibare kristallen (lcd) of van luminescentiedioden (led).
8531209500 80 andere.
8531209590 80 andere.

 

Motivering voor de indeling:
De indeling is vastgesteld op basis van de algemene regels 1 en 6 voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur en de tekst van de GN-codes 8531, 8531 20 en 8531 20 95.
BTI-referentie:
NLRTD-2006-001600.
Land van afgifte:
Nederland.
Datum aanvang geldigheid:
.
Datum einde geldigheid:
2011-12-31.
Taal:
Nederlands.
Plaats van afgifte:
Rotterdam.
Naam en adres:
Belastingdienst/ Douane Rotterdam/ kantoor Rotterdam Laan op zuid Laan op Zuid 45 3072 DB Rotterdam.

Nationale sleutelwoorden:

 

  • Google+
  • Twitter
  • Facebook