uit onder andere de volgende componenten: - een mechanische zesassige modulaire elektrische servo-aangedreven robot; - een besturingseenheid; - een "material handling teach pendant" voor het instellen van de robot; - software voor het booglassen, geladen op de FROM van de besturingseenheid; - kabels; - een voedingseenheid. De robot, ontworpen voor het booglassen (arc-lassen), wordt geleverd zonder een zogenaamde "end-arm tool". De controller bevat specifieke software voor het arc lassen.

Nomenclatuurcode:

AFDELING XVI MACHINES, TOESTELLEN EN ELEKTROTECHNISCH MATERIEEL, ALSMEDE DELEN DAARVAN; TOESTELLEN VOOR HET OPNEMEN OF HET WEERGEVEN VAN GELUID, VOOR HET OPNEMEN OF HET WEERGEVEN VAN BEELDEN EN GELUID VOOR TELEVISIE, ALSMEDE DELEN EN TOEBEHOREN VAN DEZE TOESTELLEN.

8500000000 80 ELEKTRISCHE MACHINES, APPARATEN, UITRUSTINGSSTUKKEN, ALSMEDE DELEN DAARVAN; TOESTELLEN VOOR HET OPNEMEN OF HET WEERGEVEN VAN GELUID, TOESTELLEN VOOR HET OPNEMEN OF HET WEERGEVEN VAN BEELDEN EN GELUID VOOR TELEVISIE, ALSMEDE DELEN EN TOEBEHOREN VAN DEZE TOESTELLEN.

8515000000 80 Elektrische machines, apparaten en toestellen (met elektrisch verhit gas werkende daaronder begrepen) en machines, apparaten en toestellen werkend met laserstralen of met andere licht- of fotonenbundels, met ultrasone trillingen, met elektronenstralen, met magnetische impulsen of met plasmastraal, voor het solderen of voor het lassen, ook indien geschikt voor het snijden; elektrische machines, apparaten en toestellen voor het warm verspuiten van metaal of van cermets.

8515310000 10 machines, apparaten en toestellen werkend met lichtboog of met plasmastraal, voor het lassen van metalen.

 

Motivering voor de indeling:
De indeling is vastgesteld op basis van de algemene regels 1, 2a, 3b en 6 voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur en de tekst van de GN-codes 8518, 8515 31 en 8515 31 00.
BTI-referentie:
NLRTD-2006-004487.
Land van afgifte:
Nederland.
Datum aanvang geldigheid:
.
Datum einde geldigheid:
2012-02-15.
Taal:
Nederlands.
Plaats van afgifte:
Rotterdam.
Naam en adres:
Belastingdienst/Douane District Rotterdam Laan op Zuid 45 Postbus 50966 3007 BJ Rotterdam.

Nationale sleutelwoorden:

 

  • Google+
  • Twitter
  • Facebook