voor menselijke consumptie van producten bedoeld bij GN 0401 t/m 0404 bevattende - volgens opgave – droge melkbestanddelen en natriumcaseinaat.

Nomenclatuurcode:

AFDELING IV PRODUCTEN VAN DE VOEDSELINDUSTRIE; DRANKEN, ALCOHOLHOUDENDE VLOEISTOFFEN EN AZIJN; TABAK EN TOT VERBRUIK BEREIDE TABAKSSURROGATEN.

1900000000 80 BEREIDINGEN VAN GRAAN, VAN MEEL, VAN ZETMEEL OF VAN MELK; GEBAK.

1901000000 80 Moutextract; bereidingen voor menselijke consumptie van meel, gries, griesmeel, zetmeel of moutextract, geen of minder dan 40|gewichtspercenten cacao bevattend, berekend op een geheel ontvette basis, elders genoemd noch elders onder begrepen; bereidingen voor menselijke consumptie van producten bedoeld bij de posten|0401|tot en met 0404, geen of minder dan 5|gewichtspercenten cacao bevattend, berekend op een geheel ontvette basis, elders genoemd noch elders onder begrepen.

1901900000 80 andere.
1901909900 80 andere.

 

Motivering voor de indeling:
Toepassing algemene regel 1 en 6 voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur, de tekst van de GN codes 1901, 1901 90 en 1901 9099. Alsmede de uitslag van het monster onderzoek van de Belastingdienst Douane Laboratorium te Amsterdam met kenmerk A944.5.000a onder nr. 12708 N 05.
BTI-referentie:
NLRTD-2005-002548.
Land van afgifte:
Nederland.
Datum aanvang geldigheid:
.
Datum einde geldigheid:
2011-11-17.
Taal:
Nederlands.
Plaats van afgifte:
Rotterdam.
Naam en adres:
Belastingdienst/Douane Rotterdam kantoor Rotterdam Laan op Zuid Laan op Zuid 45 Postbus 50966 3007 BJ Rotterdam.

Nationale sleutelwoorden:

 

  • Google+
  • Twitter
  • Facebook