waaraan alle wezenlijke kenmerken, van het oorspronkelijke product door ultra filtraties, zijn ontnomen. Het restproduct is voornamelijk suiker en water, waardoor een suikerstroop van GS-post 1702 ontstaat. Het product wordt verpakt in drums van 283 kg.

Nomenclatuurcode:

AFDELING IV PRODUCTEN VAN DE VOEDSELINDUSTRIE; DRANKEN, ALCOHOLHOUDENDE VLOEISTOFFEN EN AZIJN; TABAK EN TOT VERBRUIK BEREIDE TABAKSSURROGATEN.

1700000000 80 SUIKER EN SUIKERWERK.

1702000000 80 Andere suiker, chemisch zuivere lactose, maltose, glucose en fructose (levulose) daaronder begrepen, in vaste vorm; suikerstroop, niet gearomatiseerd en zonder toegevoegde kleurstoffen; kunsthoning, ook indien met natuurhoning vermengd; karamel.

1702900000 80 andere, daaronder begrepen invertsuiker en andere suiker en suikerstropen die in droge toestand 50|gewichtspercenten fructose bevatten.
1702909500 80 andere.

 

Motivering voor de indeling:
De indeling is vastgesteld op basis van de algemene regels 1 en 6 voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur en de tekst van de GN-codes 1702, 1702 90 en 1702 90 95. Laboratorium geraadpleegd d.d. 25 november 2011, aangevraagd onder kenmerk A944.1.0373, bekend onder laboratoriumnummer 9678 F 11.
BTI-referentie:
NLRTD-2011-004183.
Land van afgifte:
Nederland.
Datum aanvang geldigheid:
.
Datum einde geldigheid:
2017-12-29.
Taal:
Nederlands.
Plaats van afgifte:
Rotterdam.
Naam en adres:
Belastingdienst Douane Regio Rotterdam Rijnmond Team Bindende Tariefinlichtingen Postbus 3070 6401 DN Heerlen.

Nationale sleutelwoorden:

 

  • Google+
  • Twitter
  • Facebook