uit onder andere de volgende componenten: - een mechanische zesassige modulaire elektrische servo-aangedreven robot; - een besturingseenheid; - een "material handling teach pendant" voor het instellen van de robot; - software voor het hanteren/transporteren van goederen, geladen op de FROM van de besturingseenheid; - kabels; - een voedingseenheid. De industriële robot, ontworpen voor multifunctioneel gebruik, wordt aangeboden zonder een zogenaamde "end-arm tool".

Nomenclatuurcode:

AFDELING XVI MACHINES, TOESTELLEN EN ELEKTROTECHNISCH MATERIEEL, ALSMEDE DELEN DAARVAN; TOESTELLEN VOOR HET OPNEMEN OF HET WEERGEVEN VAN GELUID, VOOR HET OPNEMEN OF HET WEERGEVEN VAN BEELDEN EN GELUID VOOR TELEVISIE, ALSMEDE DELEN EN TOEBEHOREN VAN DEZE TOESTELLEN.

8400000000 80 KERNREACTOREN, STOOMKETELS, MACHINES, TOESTELLEN EN MECHANISCHE WERKTUIGEN, ALSMEDE DELEN DAARVAN.

8479000000 80 Machines en mechanische toestellen met een eigen functie, niet genoemd of niet begrepen onder andere posten van dit hoofdstuk.

8479500000 80 industriële robots, elders genoemd noch elders onder begrepen.

 

Motivering voor de indeling:
De indeling is vastgesteld op basis van de algemene regels 1, 2a, 3b en 6 voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur en de tekst van de GN-codes 8479, 8479 50 en 8479 50 00.
BTI-referentie:
NLRTD-2006-004488.
Land van afgifte:
Nederland.
Datum aanvang geldigheid:
.
Datum einde geldigheid:
2012-02-15.
Taal:
Nederlands.
Plaats van afgifte:
Rotterdam.
Naam en adres:
Belastingdienst/Douane District Rotterdam Laan op Zuid 45 Postbus 50966 3007 BJ Rotterdam.

Nationale sleutelwoorden:

 

  • Google+
  • Twitter
  • Facebook