camerasysteem, die snel achter elkaar een serie foto's kan maken, voor industrieel gebruik. De externe geheugen databank wordt -volgens opgave- aangesloten op één of meerdere camera's en via een ethernet verbinding aangesloten op een automatisch gegevens verwerkende machine. Eén geheugen module bevat 80 GB in DRRAM's (Dynamic Random Access Memory). In het apparaat kunnen maximaal 4 modules worden aangebracht, ze zijn stapelbaar en passen in een daarvoor bestemd 19" rek. Het geheugen is bedoeld om tijdelijke overcapaciteit vanuit de camera over te brengen naar deze databank. Voor de overige apparatuur zijn separaat BTI's afgegeven onder nummers NL-RTD-2005-002865, NL-RTD-2005-2866, NL-RTD-2005-2867, NL-RTD-2005-2869 en NL-RTD-2005-2870.

Nomenclatuurcode:

AFDELING XVI MACHINES, TOESTELLEN EN ELEKTROTECHNISCH MATERIEEL, ALSMEDE DELEN DAARVAN; TOESTELLEN VOOR HET OPNEMEN OF HET WEERGEVEN VAN GELUID, VOOR HET OPNEMEN OF HET WEERGEVEN VAN BEELDEN EN GELUID VOOR TELEVISIE, ALSMEDE DELEN EN TOEBEHOREN VAN DEZE TOESTELLEN.

8400000000 80 KERNREACTOREN, STOOMKETELS, MACHINES, TOESTELLEN EN MECHANISCHE WERKTUIGEN, ALSMEDE DELEN DAARVAN.

8471000000 80 Automatische gegevensverwerkende machines en eenheden daarvoor; magnetische en optische lezers, machines voor het in gecodeerde vorm op dragers overzetten van gegevens en machines voor het verwerken van die gegevens, elders genoemd noch elders onder begrepen.

8471700000 80 geheugeneenheden.
8471709800 80 andere.

 

Motivering voor de indeling:
Toepassing algemene regel 1 en 6 voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur, aantekening 5B en C op hoofdstuk 84, alsmede de tekst van de GN-codes 8471, 8471 70 en 8471 7098.
BTI-referentie:
NLRTD-2006-000680.
Land van afgifte:
Nederland.
Datum aanvang geldigheid:
.
Datum einde geldigheid:
2012-01-01.
Taal:
Nederlands.
Plaats van afgifte:
Rotterdam.
Naam en adres:
Belastingdienst/ Douane Rotterdam/ kantoor Rotterdam Laan op Zuid Laan op Zuid 45 3072 DB Rotterdam.

Nationale sleutelwoorden:

 

  • Google+
  • Twitter
  • Facebook