grafische videokaart, die wordt bevestigd in een automatische gegevensverwerkende machine. Het apparaat is bedoeld om het klimaat te regelen in een besloten ruimte, met als doel het wijzigen van de temperatuur. Om de lucht af te koelen wordt gebruik gemaakt van water. De hete lucht van de processor verdwijnt door gebruik te maken van het water in de twee koperen leidingen (heat pipes), die verbonden zijn met de radiatoren van het koelelement. Via deze leidingen, gevuld met gewoon water waarin een soort kous (wick) is aangebracht, wordt gekoeld.

Nomenclatuurcode:

AFDELING XVI MACHINES, TOESTELLEN EN ELEKTROTECHNISCH MATERIEEL, ALSMEDE DELEN DAARVAN; TOESTELLEN VOOR HET OPNEMEN OF HET WEERGEVEN VAN GELUID, VOOR HET OPNEMEN OF HET WEERGEVEN VAN BEELDEN EN GELUID VOOR TELEVISIE, ALSMEDE DELEN EN TOEBEHOREN VAN DEZE TOESTELLEN.

8400000000 80 KERNREACTOREN, STOOMKETELS, MACHINES, TOESTELLEN EN MECHANISCHE WERKTUIGEN, ALSMEDE DELEN DAARVAN.

8419000000 80 Toestellen, apparaten en inrichtingen, ook indien elektrisch verhit (met uitzondering van ovens en andere toestellen bedoeld bij post|8514), voor de behandeling van stoffen volgens werkwijzen waarbij temperatuurverandering nodig is, zoals verwarmen, koken, branden, roosten, distilleren, rectificeren, steriliseren, pasteuriseren, stomen, drogen, uitdampen, verdampen, condenseren of afkoelen, andere dan toestellen en apparaten voor huishoudelijk gebruik; geisers (doorstroomtoestellen) en andere heetwatertoestellen (voorraadtoestellen of boilers), niet elektrisch.

8419890000 80 andere.
8419899800 80 andere.

 

Motivering voor de indeling:
De indeling is vastgesteld op basis van de algemene regels 1 en 6 voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur, aantekening 5, op afdeling XVI, aantekening 5, letter e op hoofdstuk 84 en de tekst van de GN-codes 8419, 8419 89 en 8419 8998.
BTI-referentie:
NLRTD-2006-000259.
Land van afgifte:
Nederland.
Datum aanvang geldigheid:
.
Datum einde geldigheid:
2012-01-19.
Taal:
Nederlands.
Plaats van afgifte:
Rotterdam.
Naam en adres:
Belastingdienst/Douane Rotterdam/ kantoor Rotterdam Laan op Zuid Laan op Zuid 45 Postbus 50966 3007 BJ Rotterdam.

Nationale sleutelwoorden:

 

  • Google+
  • Twitter
  • Facebook