uit een spoel en een kern van "kool mu", een legering van nikkel en ijzerpoeder, aangebracht in een vierkante behuizing met aan elke zijde een contactpunt (4 in totaal). De behuizing is voorzien van drie afgeronde hoeken en één schuine hoek. De behuizing heeft zijden met een lengte van 12 millimeter, de contactpunten niet meegerekend en is 7,0 millimeter hoog. Door de wijze van aansluiting kan het geheel voor gelijkstroom functioneren als parallelle of seriële inductor die werkt met een zelfinductie van 0,15 mH (parallel) of 0,6 mH (seriëel), met een gelijkstroomweerstand van maximaal 0,332 ohm onderscheidenlijk 2,42 ohm. De inductor wordt per 500 stuks geleverd op film, aangebracht in een spoel.

Nomenclatuurcode:

AFDELING XVI MACHINES, TOESTELLEN EN ELEKTROTECHNISCH MATERIEEL, ALSMEDE DELEN DAARVAN; TOESTELLEN VOOR HET OPNEMEN OF HET WEERGEVEN VAN GELUID, VOOR HET OPNEMEN OF HET WEERGEVEN VAN BEELDEN EN GELUID VOOR TELEVISIE, ALSMEDE DELEN EN TOEBEHOREN VAN DEZE TOESTELLEN.

8500000000 80 ELEKTRISCHE MACHINES, APPARATEN, UITRUSTINGSSTUKKEN, ALSMEDE DELEN DAARVAN; TOESTELLEN VOOR HET OPNEMEN OF HET WEERGEVEN VAN GELUID, TOESTELLEN VOOR HET OPNEMEN OF HET WEERGEVEN VAN BEELDEN EN GELUID VOOR TELEVISIE, ALSMEDE DELEN EN TOEBEHOREN VAN DEZE TOESTELLEN.

8504000000 80 Elektrische transformatoren, statische omvormers (bijvoorbeeld gelijkrichters), smoorspoelen en zelfinductiespoelen.

8504400000 80 statische omvormers.
8504403000 80 van de soort gebruikt voor telecommunicatietoestellen, automatische gegevensverwerkende machines en eenheden daarvoor.
8504403090 80 andere.

 

Motivering voor de indeling:
De indeling is vastgesteld op basis van de algemene regels 1 en 6 voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur en de tekst van de GN-codes 8504, 8504 40 en 8504 40 30.
BTI-referentie:
NLRTD-2006-003589.
Land van afgifte:
Nederland.
Datum aanvang geldigheid:
.
Datum einde geldigheid:
2011-12-31.
Taal:
Nederlands.
Plaats van afgifte:
Rotterdam.
Naam en adres:
Belastingdienst/ Douane Rotterdam/ kantoor Rotterdam Laan op Zuid Laan op Zuid 45 3072 DB Rotterdam.

Nationale sleutelwoorden:

 

  • Google+
  • Twitter
  • Facebook