TEXTIELSTOFFEN EN TEXTIELWAREN > ANDERE GECONFECTIONEERDE ARTIKELEN VAN TEXTIEL; STELLEN OF ASSORTIMENTEN; OUDE KLEREN EN DERGELIJKE;

spanbanden (100% polyester), gereed voor de verkoop in het klein. De set bestaat uit twee banden met de volgende kenmerken : - een spanband met een lengte van ongeveer 50 cm en een breedte van ongeveer 2,5 cm met aan het ene uiteinde een ratel (opspanmechanisme) van onedel metaal en aan het andere uiteinde een haak van onedel metaal; - een spanband met een lengte van ongeveer 450 cm en een breedte van ongeveer 2,5 cm. De spanband heeft aan het ene uiteinde een haak van onedel metaal en is aan het andere uiteinde afgewerkt middels een warmtebehandeling. De artikelen dienen voor het stuwen en vastzetten van ladingen op transportmiddelen.

Nomenclatuurcode:

AFDELING XI TEXTIELSTOFFEN EN TEXTIELWAREN.

6300000000 80 ANDERE GECONFECTIONEERDE ARTIKELEN VAN TEXTIEL; STELLEN OF ASSORTIMENTEN; OUDE KLEREN EN DERGELIJKE; LOMPEN EN VODDEN.

6307000000 80 Andere geconfectioneerde artikelen, patronen voor kleding daaronder begrepen.

6307900000 80 andere.
6307909100 10 andere.

 

Motivering voor de indeling:
De algemene regels 1, 3 b) en 6 voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur. Aantekening 5 op hoofdstuk 58. Aantekening 1 op hoofdstuk 63. De bewoordingen van post 6307 en van GN-code 6307 9099.
BTI-referentie:
BED.T.244.979.
Land van afgifte:
Koninkrijk België.
Datum aanvang geldigheid:
.
Datum einde geldigheid:
2011-11-23.
Taal:
Nederlands.
Plaats van afgifte:
Brussel.
Naam en adres:
Centrale Administratie der douane en accijnzen North Galaxy Koning Albert II-laan 33 1030 Brussel.

Nationale sleutelwoorden:

 

  • Google+
  • Twitter
  • Facebook
  • Pin it