werkend met fluorescerende tekens (in matrixen geplaatste vloeibare kristallen) in een vacuüm behuizing van glas voor de weergave van ten hoogste vier cijfers. Het scherm bevat: - vier cijferbestanddelen met een breedte van 4,6 en een hoogte van 9,1 millimeter die uit zeven elementen bestaan; - een dubbele punt tussen de middelste cijferbestanddelen, bestaande uit twee vierkante elementen; - diverse andere aanduidingen, onder andere in de vorm van pijlpunten en een batterij. Het artikel, één lengtezijde voorzien van tweeëntwintig contactpunten en aan de andere lengtezijde voorzien van zes contactpunten (verdeelt links en rechts in groepen van drie), werkt met een voltage van 3,0 volt. Het geheel heeft een maximale breedte, dikte en lengte, zonder de contactpunten, van ongeveer 19,0, 2,0 en 38,9 millimeter.

Nomenclatuurcode:

AFDELING XVI MACHINES, TOESTELLEN EN ELEKTROTECHNISCH MATERIEEL, ALSMEDE DELEN DAARVAN; TOESTELLEN VOOR HET OPNEMEN OF HET WEERGEVEN VAN GELUID, VOOR HET OPNEMEN OF HET WEERGEVEN VAN BEELDEN EN GELUID VOOR TELEVISIE, ALSMEDE DELEN EN TOEBEHOREN VAN DEZE TOESTELLEN.

8500000000 80 ELEKTRISCHE MACHINES, APPARATEN, UITRUSTINGSSTUKKEN, ALSMEDE DELEN DAARVAN; TOESTELLEN VOOR HET OPNEMEN OF HET WEERGEVEN VAN GELUID, TOESTELLEN VOOR HET OPNEMEN OF HET WEERGEVEN VAN BEELDEN EN GELUID VOOR TELEVISIE, ALSMEDE DELEN EN TOEBEHOREN VAN DEZE TOESTELLEN.

8540000000 80 Elektronenbuizen met verhitte kathode, met koude kathode of met fotokathode (bijvoorbeeld luchtledige of met damp of met gas gevulde buizen, kwikdampgelijkrichtbuizen, kathodestraalbuizen, buizen voor televisiecamera's), andere dan die bedoeld bij post|8539.

8540890000 80 andere.
8540890092 80 Vacuümfluorescentie-afleesbuizen.

 

Motivering voor de indeling:
De indeling is vastgesteld op basis van de algemene regels 1 en 6 voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur en de tekst van de GN-codes 8540, 8540 89 en 8540 89 00.
BTI-referentie:
NLRTD-2006-003335.
Land van afgifte:
Nederland.
Datum aanvang geldigheid:
.
Datum einde geldigheid:
2011-12-31.
Taal:
Nederlands.
Plaats van afgifte:
Rotterdam.
Naam en adres:
Belastingdienst/Douane Rotterdam/ kantoor Laan op Zuid Laan op Zuid 45 Postbus 50966 3007 BJ Rotterdam.

Nationale sleutelwoorden:

 

  • Google+
  • Twitter
  • Facebook