een omhulling van het SMD-type. De zelfinductiespoel is ontworpen voor een inductie van 120 mH met een tolerantie van 5%. De spoel heeft zonder uitlopende verbindingstukken een breedte van ongeveer 0,86 millimeter. Het geheel heeft een lengte, breedte en hoogte van 1,8 x 1,12 x 1,02 millimeter. De zelfinductiespoel is bestemd voor de vervaardiging van producten bedoeld bij onderverdeling 8517 11 00, 8525 20 91 of 8527 90 92. Voor de in vak 6 genoemde indeling moet worden voldaan aan de bijkomende eisen, zoals vastgelegd in de artikelen 291 tot en met 300 van de Verordening (EEG) nr. 2454/93 van de Commissie - PB L 253 van 11 oktober 1993 -, en latere wijzigingen.

Nomenclatuurcode:

AFDELING XVI MACHINES, TOESTELLEN EN ELEKTROTECHNISCH MATERIEEL, ALSMEDE DELEN DAARVAN; TOESTELLEN VOOR HET OPNEMEN OF HET WEERGEVEN VAN GELUID, VOOR HET OPNEMEN OF HET WEERGEVEN VAN BEELDEN EN GELUID VOOR TELEVISIE, ALSMEDE DELEN EN TOEBEHOREN VAN DEZE TOESTELLEN.

8500000000 80 ELEKTRISCHE MACHINES, APPARATEN, UITRUSTINGSSTUKKEN, ALSMEDE DELEN DAARVAN; TOESTELLEN VOOR HET OPNEMEN OF HET WEERGEVEN VAN GELUID, TOESTELLEN VOOR HET OPNEMEN OF HET WEERGEVEN VAN BEELDEN EN GELUID VOOR TELEVISIE, ALSMEDE DELEN EN TOEBEHOREN VAN DEZE TOESTELLEN.

8504000000 80 Elektrische transformatoren, statische omvormers (bijvoorbeeld gelijkrichters), smoorspoelen en zelfinductiespoelen.

8504500000 80 andere smoorspoelen en andere zelfinductiespoelen.
8504502000 80 van de soort gebruikt voor telecommunicatietoestellen, automatische gegevensverwerkende machines en eenheden daarvoor.

 

Motivering voor de indeling:
De indeling is vastgesteld op basis van de algemene regels 1 en 6 voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur en de tekst van de GN-codes 8504, 8504 50 en 8504 5020.
BTI-referentie:
NLRTD-2006-000962.
Land van afgifte:
Nederland.
Datum aanvang geldigheid:
.
Datum einde geldigheid:
2011-12-31.
Taal:
Nederlands.
Plaats van afgifte:
Rotterdam.
Naam en adres:
Belastingdienst/Douane Rotterdam/ kantoor Rotterdam Laan op Zuid Laan op Zuid 45 Postbus 50966 3007 BJ Rotterdam.

Nationale sleutelwoorden:

 

  • Google+
  • Twitter
  • Facebook